HAR PLASS TIL 40 BARN I ALDEREN 0-6 ÅR, I FØLGE MED EN ANSVARLIG VOKSEN.

  

Adresse:Nedre Dalgt 68.

tlf 46523606

storhaugopenbarnehage@lyse.net

Du finner oss også på Facebook: Storhaug åpen barnehage

Månedsplanen for mai ligger under "planer".

 

 

Plan for May go to "English version" and "plans".

 

 

Mandag - onsdag 9.30 - 13.30

Torsdag 9.30 - 14.30

(stengt i skolens ferier)