HAR PLASS TIL 40 BARN I ALDEREN 0-6 ÅR, I FØLGE MED EN ANSVARLIG VOKSEN.

  

Adresse:Nedre Dalgt 68.

tlf 46523606

storhaugopenbarnehage@lyse.net

Du finner oss også på Facebook: Storhaug åpen barnehage

Velkommen til et nytt barnehageår!

Vi ønsker alle kjente og nye barn og foreldre velkommen til et nytt og spennende år sammen.

 

Mandag - onsdag 9.30 - 13.30

Torsdag 9.30 - 14.30

(stengt i skolens ferier)